Ponad prawem ?

http://www.gazeta.policja.pl/archiwum/200706/ponad_prawem.html


Czy konstytucyjne prawa przysługujące wszystkim obywatelom, m.in. do godności, wolności, nie są łamane przez przełożonych w Policji? Czy nie zapominają, że policjant to też człowiek i trzeba go traktować tak samo, jak każdego obywatela?

Zarządzenie 805 z 2003 roku o etyce zawodowej policjanta zawiera zbiór zasad obowiązujących każdego funkcjonariusza. 

- Nie da się ukryć, że przełożeni wykorzystują ten akt prawny przeciwko podwładnym - mówi nadkom. Wiesław Zyskowski, pełnomocnik komendanta ds. ochrony praw człowieka Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tacy pełnomocnicy są we wszystkich szkołach policyjnych, komendach wojewódzkich, KGP. Ich zadaniem jest wychwytywanie nieprawidłowości w relacjach obywatel - policjant, ale także przełożony - policjant. - Często traktują podległe osoby tak, jakby ich konstytucyjne prawa do godności, wolności, równości zostały zawieszone na czas wykonywania przez nie zawodu policjanta. (...)

Co dalej?

Sprawy etyki zawodowej poruszane są tylko w szkoleniu podstawowym policjantów, nie ma ich w programach kursów menedżerskich dla kadry kierowniczej. Czy nie trzeba zacząć uczyć przełożonych, jak powinni zachowywać się wobec podwładnych? - pytają policjanci.

- To zadanie nie tylko dla szefów, ale dla wszystkich policjantów - mówi Wiesław Zyskowski. - Musimy zacząć głośno o tym mówić.

Grażyna Bartuszek